BlogRe-integreren: eerste of tweede spoor?

20 oktober 2023

Werkgevers moeten gedurende 104 weken het loon doorbetalen aan werknemers die ziek zijn. Bovendien moeten werkgevers én zieke werknemers er gedurende die periode zoveel mogelijk aan doen om weer aan de slag te komen. Dat kan of bij de eigen werkgever, al dan niet in aangepaste werkzaamheden. Dat kan ook bij een andere werkgever: re-integratie tweede spoor.

Voor de gemiddelde werkgever is ziek personeel een aanzienlijk risico en een aanzienlijke kostenpost. Werkgeversorganisaties pleiten er al tijden voor dat zeker de kleinere werkgevers worden ontzien.

Afgelopen week heeft de minister voor sociale zaken een concept van een wetsvoorstel het licht doen zien waarmee een poging wordt gedaan de lasten voor werkgevers die verband houden met de re-integratie van zieke werknemers te beperken.

Het voorstel houdt in dat kleine en middelgrote werkgevers na de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid onder omstandigheden niet meer verplicht zijn om de zieke werknemer nog langer in de eigen onderneming te re-integreren.

Er kan voor gekozen worden om na het eerste ziektejaar de re-integratie te beperken tot het tweede spoor: re-integreren bij een andere werkgever.

Achterliggende idee is dat kleine en middelgrote werkgevers niet zo gemakkelijk met personeel en verschillende werkzaamheden kunnen schuiven. De maatregel die de minister nu voorstelt zou er toe moeten leiden dat na één jaar ziekte, de werkgever de arbeidsplek die vanwege de ziekte niet bezet is, te laten bezetten door een andere werknemer. Logisch dat het dan lastig wordt om de zieke werknemer dan nog op die plek te kunnen laten terugkeren. Om die reden de oplossing dat werkgever en zieke werknemer na één jaar ziekte onderling kunnen afspreken dat de werknemer niet meer op zijn eigen werkplek zal terugkomen.

Let wel: de werkgever kan dat niet zomaar beslissen. Dat moet dus of worden afgesproken met de zieke werknemer. En als de zieke werknemer dat niet wil, kan de werkgever naar UWV om toestemming te vragen na één jaar ziekte alleen nog maar in te zetten op re-integratie tweede spoor.

Of dit nou het ei van Columbus is wat kleinere werkgevers enorm gaat helpen is de vraag. Het gaat namelijk gepaard met nogal wat formaliteiten. Als gezegd, als de werknemer niet wil, moet de werkgever eerst een procedure door bij UWV. Dat lijkt niet erg aanlokkelijk.

Als je dan bovendien bedenkt dat tweede spoor re-integratie sowieso vaak niet echt een succesverhaal is, is het bovendien de vraag of werkgevers en werknemers hier op zitten te wachten.

Het voorstel is nu nog slechts een concept. Of en hoe het voorstel ooit tot wet wordt verheven blijft afwachten.

https://www.verba-advocatenkantoor.nl/wp-content/uploads/2021/01/VERBA_logo_kader-160x160.png
Baronielaan 23, 4818 PA Breda
Postbus 5640, 4801 EA Breda