Expertise

Verba Advocatenkantoor is bij uitstek de specialist op het gebied van arbeidsrecht, faillissementsrecht en huurrecht. Vanzelfsprekend zijn wij ook thuis in algemeen verbintenissenrecht, procesrecht en beslag- en executierecht.

Veel voorkomende situaties waarin wij werkgevers en werknemers bijstaan zijn
bijvoorbeeld:

 • opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten;
 • ontslagprocedures bij de kantonrechter en UWV, bijvoorbeeld wegens
  disfunctioneren of bedrijfseconomische redenen;
 • reorganisaties, Wet melding collectief ontslag;
 • uitonderhandelen en opstellen van sociale plannen;
 • kwesties rondom concurrentie- en relatiebedingen;
 • advies en procederen rondom proeftijd-ontslag en ontslag op staande voet;
 • kwesties rondom medezeggenschap, advies- en instemmingsrecht van de
  ondernemingsraad;
 • individuele ontslagkwesties en vaststellingsovereenkomsten, waaronder ontslag van statutair bestuurders, inclusief golden parachutes;
 • kwesties rondom wijziging van arbeidsvoorwaarden en overgang van
  onderneming en toepasselijkheid van CAO’s;
 • advies over schorsing en andere disciplinaire maatregelen.

In de faillissementspraktijk behandelt het kantoor door de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitgesproken faillissementen. Tevens omvat de faillissementspraktijk onder meer:

 • advies in zogenaamde vijf voor twaalf situaties in de aanloop naar een eventueel
  faillissement of surseance van betaling;
 • kwesties rondom bestuurdersaansprakelijkheid en advies en bijstand tegen curatoren;
 • behandelen van en adviseren bij overnames (doorstarts) bij faillissement;
 • advisering en uitonderhandelen van buitengerechtelijke en faillissementsakkoorden alsmede WHOA-trajecten;
 • bijstand aan crediteuren (leveranciers, verhuurders / vastgoedeigenaren) betrokken in een faillissement of WHOA-traject;
 • faillissementsaanvragen door schuldeisers;
 • adviseren over financieringen en zekerheden, waaronder hypotheek-en pandrechten.

Ook adviseren wij bij het aangaan en beëindigen van huurovereenkomsten van met name commercieel onroerend goed, incasseren wij vorderingen, kunnen wij u helpen met het leggen van beslag als uw debiteuren niet betalen en voeren wij de daarvoor noodzakelijke procedures.

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

https://www.verba-advocatenkantoor.nl/wp-content/uploads/2021/01/VERBA_logo_kader-160x160.png
Baronielaan 23, 4818 PA Breda
Postbus 5640, 4801 EA Breda