BlogIs het gedaan met het concurrentiebeding?

9 juni 2023

Concurrentiebedingen, waarmee een werknemer wordt beperkt in zijn mogelijkheden om bij een andere werkgever aan de slag te gaan, zijn een prima middel om gerechtvaardigde belangen van een werkgever te dienen. Geen enkele werkgever vindt het fijn als een medewerker die vele jaren werkzaam is geweest en allerlei kennis van de onderneming heeft opgedaan, bij de concurrent gaat werken. Het kan, in extreme vorm, het voortbestaan van een onderneming op het spel zetten.

Toch vindt de politiek dergelijke concurrentiebedingen maar helemaal niets.

Enkele jaren geleden werd het gebruik van concurrentiebedingen al ernstig beperkt bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De werkgever die in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding wil opnemen, moet uitgebreid in de arbeidsovereenkomst opnemen en motiveren waarom specifiek in dit geval het concurrentiebeding noodzakelijk is. Veelal een bijna onmogelijke opgave.

Er is nog wat voor te zeggen om het gebruik van concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te ontmoedigen. Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd ligt dat toch wat anders.

Desalniettemin heeft de minister van Sociale Zaken in haar kamerbrief van 2 juni 2023 aangekondigd, ook in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd het gebruik van concurrentiebedingen verder aan banden te willen leggen.

De minister geeft aan dat zij het concurrentiebeding wettelijk wil begrenzen in duur; dat bij het opnemen van het concurrentiebeding het geografisch bereik moet worden opgenomen, gespecificeerd en gemotiveerd; dat bij het opnemen van het concurrentiebeding werkgevers óók bij arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd ‘het zwaarwichtig bedrijfsbelang’ van het opnemen van een concurrentiebeding zullen moeten motiveren, zoals dat nu dus al het geval is voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd; en dat bij het inroepen van het beding een werkgever in beginsel een vergoeding moeten betalen, vastgesteld op een bepaald percentage van het laatste verdiende salaris van de werknemer.

Hoe het wetsvoorstel van de minister er precies uit gaan zien moeten we nog even afwachten. De minister geeft aan dat zij van plan is om voor het einde van het jaar het concept van het wetsvoorstel ter consultatie te publiceren.

Hoe dan ook is al wel duidelijk dat het gebruik van concurrentiebedingen in de toekomst aanzienlijk lastiger gaat worden.

https://www.verba-advocatenkantoor.nl/wp-content/uploads/2021/01/VERBA_logo_kader-160x160.png
Baronielaan 23, 4818 PA Breda
Postbus 5640, 4801 EA Breda