BlogAanzeggen? Het kan niet vroeg genoeg!

16 mei 2023

De werkgever die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wil voortzetten of beëindigen, moet dat tijdig van tevoren aan de werknemer laten weten. Doet de werkgever dat niet, dan is de zogenaamde aanzegvergoeding verschuldigd. Die is maximaal gelijk aan het bedrag van één maandsalaris. Zonde van het geld!

Het kan er wel eens bij inschieten. Daarom zijn er ook werkgevers die al meteen bij indiensttreding aan de werknemer laten weten dat de arbeidsovereenkomst te zijner tijd niet zal worden verlengd. In de arbeidsovereenkomst zelf wordt dan al een bepaling met die strekking opgenomen. Dat is een veel beproefde methode.

Recent nog heeft de kantonrechter in Rotterdam weer bevestigd dat ook een dergelijke aanzegging rechtsgeldig is. Daarmee voorkomt de werkgever op een gemakkelijke manier dat de aanzegvergoeding verschuldigd wordt. Of een dergelijke aanzegging die al meteen bij indiensttreding en nota bene in de arbeidsovereenkomst zelf wordt opgenomen, leidt tot gemotiveerde werknemers is vanzelfsprekend een andere vraag.

https://www.verba-advocatenkantoor.nl/wp-content/uploads/2021/01/VERBA_logo_kader-160x160.png
Baronielaan 23, 4818 PA Breda
Postbus 5640, 4801 EA Breda