BlogGratis personeel vinden!?

21 april 2023

Er zijn maar weinig werkgevers die niet ooit gebruik maken van uitzendkrachten. Het is niet alleen een prima manier om flexibel te kunnen meebewegen als het tijdelijk wat drukker is. Het is ook een uitstekend middel om nieuw personeel te vinden. Immers, als de uitzendkracht bevalt, waarom dan die uitzendkracht niet rechtstreeks in dienst nemen? Het scheelt bovendien de marge die je anders aan het uitzendbureau kwijt bent.

Uitzendbureaus weten natuurlijk ook wel dat zij soms als verkapt werving- en selectiemiddel worden ingezet. En dat vinden ze niet fijn. Hebben ze net tijd (en dus geld) geïnvesteerd om een uitzendkracht te vinden, gaat de inlener er met de buit vandoor. Als het maar even kan, proberen uitzendbureaus dat te verhinderen. Niet helemaal onbegrijpelijk.

Maar dat is nog niet zo gemakkelijk. Het is immers uitzendbureaus en andere uitleners die personeel aan inleners ter beschikking stellen op grond van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (de Waadi) verboden om uitzendkrachten te verhinderen om rechtstreeks bij een inlener in dienst te treden. Dit heet ook wel het belemmeringsverbod.

Niet alleen mogen geen rechtstreekse belemmeringen aan de uitzendkracht worden opgelegd. Het belemmeringsverbod verbiedt het ook om aan de inlener beperkingen op te leggen. Bijvoorbeeld in de zin van boetes en dergelijke die verschuldigd worden aan het uitzendbureau als de inlener een uitzendkracht zelf in dienst neemt.

Wel is het toegestaan om van tevoren met de inlener af te spreken dat indien hij een uitzendkracht in dienst wil nemen, de inlener aan het uitzendbureau een redelijke vergoeding verschuldigd is aan de uitlener. Een dergelijke vergoeding ziet vooral op de kosten die het uitzendbureau heeft gemaakt voor het ter beschikking stellen, werven even eventueel opleiden van de werknemer. Hoe hoog die vergoeding mag zijn is discutabel.

Hoewel de wet strikt is ten aanzien van het belemmeringsverbod, komt het nog vaak genoeg voor dat allerlei clubjes die personeel ter beschikking stellen toch proberen hindernissen op te werpen. Laat u daar niet door van de wijs brengen. Een recent voorbeeld waar de detacheerder faliekant de mist in gaat leest u hier.

https://www.verba-advocatenkantoor.nl/wp-content/uploads/2021/01/VERBA_logo_kader-160x160.png
Baronielaan 23, 4818 PA Breda
Postbus 5640, 4801 EA Breda