BlogEen vakantiedag is geld waard! (deel twee)

10 juli 2022

Reeds eerder schreven we over de vraag welk loon een werkgever aan zijn werknemers moet betalen gedurende de periode dat deze vakantie hebben. Met andere woorden, wat is een vakantiedag waard.

Voor het antwoord op deze vraag, zoals dat tegenwoordig wel vaker geldt voor vragen in het arbeidsrecht, is een Europese richtlijn van belang. Deze richtlijn moet volgens het eveneens Europese Hof van Justitie zodanig worden uitgelegd, dat een werknemer gedurende zijn vakantie, zijn “normale loon” moet ontvangen. Het Hof van Justitie heeft ook uitgemaakt dat vergoedingen voor overuren in beginsel géén onderdeel uitmaken van het normale loon zoals dat tijdens vakantie moet worden doorbetaald. Dat is slechts anders indien de werknemer verplicht is om regelmatig overuren te maken én de vergoeding voor die overuren een belangrijk onderdeel vormt van de totale vergoeding die de werknemer ontvangt.

De rechtbank Rotterdam moest beoordelen of er voor een vrachtwagenchauffeur een verplichting is om over te werken. In ons eerder blog ging het ook al om een vrachtwagenchauffeur. Ongetwijfeld dat vooral vrachtwagenchauffeurs hier over procederen omdat zij én vaak veel overuren maken én omdat de CAO voor het beroepsgoederenvervoer inmiddels een regeling bevat voor deze overuren en de vergoeding daarvoor tijdens vakanties. Ongetwijfeld dat die regeling tot extra procedures aanleiding geeft.

Niettemin, net zoals eerder al de kantonrechter in de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, concludeerde uiteindelijk ook zijn Rotterdamse collega, dat er geen verplichting bestond voor het verrichten van overwerk. De werkgever voert onder andere aan dat het verrichten van overwerk niet inherent is aan het beroep van vrachtwagenchauffeur. De kantonrechter neemt dat standpunt over en wijst de vordering van de chauffeur dus af.

Opmerkelijk in dit soort zaken waar het specifiek gaat om het beroepsgoederenvervoer, is dat de vakbonden voor hun leden standaard formulieren hebben klaarliggen, waarmee de chauffeurs heel gemakkelijk deze vergoeding kunnen claimen bij hun werkgevers. Uit de uitspraak zoals hier aan de orde blijkt gelukkig dat het uiteindelijk nog niet zo gemakkelijk is zoals de vakbonden kennelijk menen.

https://www.verba-advocatenkantoor.nl/wp-content/uploads/2021/01/VERBA_logo_kader-160x160.png
Baronielaan 23, 4818 PA Breda
Postbus 5640, 4801 EA Breda