BlogConcurrentiebeding: niet voor tijdelijke krachten!

26 mei 2022

Eerder al schreven we over concurrentiebedingen. En vooral dat je er als werknemer ook niet te lichtvaardig over moet denken.

Het kan echter ook anders: er is wel een concurrentiebeding afgesproken, maar de werkgever staat met lege handen.

Dat is vooral het geval als het gaat om tijdelijke arbeidsovereenkomsten. De wetgever heeft bedacht dat het geen goed idee is om werknemers die slechts een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebben, te binden aan een concurrentiebeding. Het belemmert te veel de vrijheid van de betrokken werknemer. Daar is wat voor te zeggen als het gaat om werknemers die maar kort in dienst zijn.

Uitgangspunt bij contracten voor bepaalde tijd, is dan ook dat géén concurrentiebeding kan worden afgesproken. En als je dat als werkgever toch wil, dan moet je heel goed en specifiek op papier zetten waarom je dat dan zo belangrijk vindt.

Dat is nog geen sinecure. Daarvan getuigt een uitspraak van de kantonrechter in Almere. Het betreft een medewerker in de functie van salesmanager actief in het werven en selecteren van personeel, een branche met veel concurrentie.

In de arbeidsovereenkomst, die inderdaad maar voor één jaar is aangegaan, is een concurrentiebeding opgenomen. Uitgebreid is in de arbeidsovereenkomst gemotiveerd waarom de werkgever er alle belang bij heeft dat er een concurrentiebeding is. Indrukwekkende teksten over marktbewerkingsplannen, prijsafspraken, offertetrajecten, prospects en wat dies meer zij.

Is het voldoende? Nee, oordeelt de kantonrechter. De kantonrechter refereert aan de hoofdregel. Namelijk dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet rechtsgeldig is. En dat die hoofdregel slechts uitzondering lijdt als uit de motivering bij het beding blijkt dat het noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Precies zoals het in de wet staat.

Van dergelijke zwaarwegende belangen is niet gauw sprake. Een zware toets, zoals de kantonrechter overweegt. En, niet verbazingwekkend, met slechts wat algemene, ronkende teksten ben je er niet: Een specifieke, op de functie of werkzaamheden toegesneden onderbouwing is noodzakelijk. Niet een algemene opsomming die voor zoveel werknemers en werkgevers zou kunnen gelden. De motivering moet vermelden welke specifiek door de werknemer te verwerven bedrijfsinformatie, kennis en ervaring het betreft waarmee de werknemer het bedrijfsdebiet daadwerkelijk in gevaar kan brengen, zodat het daarop gerichte beding absoluut noodzakelijk is, zo overweegt de kantonrechter. Ga er maar aan staan. Dat is nog niet zo eenvoudig. Omdat in de kwestie waar de kantonrechter over moest oordelen het beding daaraan niet voldeed, was de werknemer er niet aan gebonden en kon ze overstappen naar de concurrent.

https://www.verba-advocatenkantoor.nl/wp-content/uploads/2021/01/VERBA_logo_kader-160x160.png
Baronielaan 23, 4818 PA Breda
Postbus 5640, 4801 EA Breda