ArchiefNiet te snel! Of te wel, houd je aan de opzegtermijn…

17 april 2021

Ze komen nog steeds voor, fouten die worden gemaakt bij de beëindiging van het dienstverband met een werknemer die wegens ziekte twee jaar arbeidsongeschikt is. Vanwege dergelijke langdurige arbeidsongeschiktheid kan over het algemeen vrij eenvoudig bij het UWV toestemming worden gekregen om de arbeidsovereenkomst op te kunnen zeggen. Niettemin bestaan er over de vraag wat er moet gebeuren met een arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte nog steeds misverstanden. Dat kan onnodig duur uitpakken voor een werkgever.

Het eerste misverstand is, dat een dergelijke arbeidsovereenkomst na twee jaar vanzelf zou eindigen. Daar is iets voor nodig: opzegging. En voor die opzegging is in beginsel toestemming van UWV nodig.

Het tweede misverstand is, dat bij de opzegging in deze specifieke situatie geen opzegtermijn zou gelden. Veel werkgevers redeneren: na twee jaar ziekte, hoef ik geen loon meer te betalen en bovendien heeft de werknemer in veel gevallen een uitkering. Waarom dan nog een opzegtermijn, van, in het slechtste geval vier maanden, hanteren?

Er zijn dan ook nog steeds werkgevers die weliswaar UWV om toestemming vragen, maar vervolgens toch de mist in gaan door niet de opzegtermijn in acht te nemen. Dat komt die werkgever duur te staan: de wet zegt namelijk dat als wordt opgezegd zonder opzegtermijn, aan de werknemer een vergoeding verschuldigd is, gelijk aan het loon over de opzegtermijn. Het is al sinds jaar en dag vaste rechtspraak, dat die vergoeding óók verschuldigd is, zelfs als de werknemer, zoals in situaties als deze, helemaal geen recht meer heeft op loon omdat de werknemer al langer dan twee jaar ziek is. Dat dit helaas nog steeds wel eens fout gaat, illustreert deze werkgever in de procesindustrie in een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, die hier te vinden is.

https://www.verba-advocatenkantoor.nl/wp-content/uploads/2021/01/VERBA_logo_kader-160x160.png
Baronielaan 23, 4818 PA Breda
Postbus 5640, 4801 EA Breda