ArchiefBetalen voor dienstjaren bij vorige werkgever? Liever niet!

4 mei 2021

Is bij u personeel in dienst wat eerder bijvoorbeeld via een uitzendbureau bij u heeft gewerkt? Of heeft u activiteiten en personeel overgenomen van een ander bedrijf, bijvoorbeeld na een doorstart vanuit een faillissement? Dan kan het zomaar eens zo zijn dat de jaren dat dat personeel voorheen elders werkzaam was, voor úw rekening komen. Immers, mogelijk dat u als opvolgend werkgever moet worden aangemerkt. Indien dat aan de hand is en het komt tot een ontslag waarbij u de transitievergoeding of andere ontslagvergoeding moet betalen, dan worden die oudere jaren aan u toegerekend. Dat kan een flink in de papieren lopen. De kans dat u een dergelijke opvolgend werkgever bent, is na 1 juli 2015, de dag per wanneer de WWZ (Wet werk en zekerheid) in werking getreden is, alleen maar groter geworden. In die wet zijn namelijk de voorwaarden waaraan voldoen moet zijn om als opvolgend werkgever te worden aangemerkt, aanzienlijk versoepeld. Het hoeft geen betoog dat dat niet perse in uw voordeel is als u werkgever bent. In een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag ging het voor de werkgever goed. Voor de werknemer, werkzaam als schoonmaker was het wel zuur. Lees de uitspraak hier.

https://www.verba-advocatenkantoor.nl/wp-content/uploads/2021/01/VERBA_logo_kader-160x160.png
Baronielaan 23, 4818 PA Breda
Postbus 5640, 4801 EA Breda